เวลาออกตรวจ
แผนกผู้ป่วยหนัก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พีระพล ประทีปอมรกุล
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์บำบัดวิกฤต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม