เวลาออกตรวจ
แผนกฉุกเฉิน
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ภาณุพงษ์ สังฆมาศ
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
06.00-18.00, 18.00-06.00
18.00-06.00
18.00-06.00
18.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นวพรรณ ประพันธ์โรจน์
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม