โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งเต้านม (Mammogram)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจค้นหามะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast)
มะเร็งเต้านม ระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการเจ็บ ส่วนใหญ่ถ้าเจ็บ แสดงว่าก้อนมะเร็งโตมากแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอ และ ควรตรวจเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง แมมโมแกรม+อัลตราซาวด์ ทุกๆ 1-2 ปี ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมและคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจค้นหาความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ…
.
อาการเริ่มต้นมะเร็งเต้านม

หากมีอาการดังต่อไปนี้ ไม่ควรนิ่งนอนใจ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยละเอียดทันที มะเร็งเต้านมหากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะเป็นผลดีกับผู้ที่เป็นมะเร็งมากที่สุด..
.
1. มีก้อนที่เต้านม (ร้อยละ 15-20 ของก้อนที่คลำได้ บริเวณเต้านมเป็นมะเร็งเต้านม
2. มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างของเต้านม ที่ผิดไปจากเดิม
3. ผิวหนังของเต้านมเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด ซึ่งควรหมั่นสังเกตเต้านมของตัวเองเป็นประจำ
4. หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดง ผิดปกติ
5. มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม (ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจากเต้านมพบเป็นมะเร็ง)
6. เจ็บเต้านม (มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ไม่ไม่มีอากการเจ็บ นอกจากก้อนมะเร็งโตมากแล้ว)
7. การบวมของรักแร้ เพราะเกิดจากต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
.
ข้อแนะนำ : การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง แมมโมแกรม+อัลตราซาวด์ ซึ่งทำโดยเครื่องมือสามารถถ่ายภาพเต้านมได้อย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการวินิจฉัย
การรักษามะเร็งเต้านม : ตั้งแต่เริ่มแรกจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่า และมะเร็งเต้านมป้องกันได้ หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ พบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
.

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกศัลยกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
Line official : http://bit.ly/2Ysp0He
 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO

#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

 


ราคา   2,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าปรึกษาแพทย์ศัลยกรรม, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว

2.ทราบผลทันทีหลังการตรวจ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE