ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

เบอร์ติดต่อ
02-006-8888
ช่วงเวลาทำการ
วันอังคาร - วันเสาร์  : 
8.00 - 17.00 น.
สถานที่
อาคารA ชั้น2

           พร้อมให้การรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับ เช่น ปวดท้อง โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ รวมถึงโรคที่ยากซับซ้อน เช่น มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยี “การส่องกล้อง” ที่ทันสมัย ไม่ต้องแอดมิด วันเดียวกลับบ้านได้ (One day Service)

 

การบริการทางการแพทย์

  • ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ถ่ายเป็นเลือด
  • ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้
  • ตรวจคัดกรองโรคตับ
  • ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea Breath Test

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์

  • การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต
  • การตรวจช่องท้องโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Abdomen)
  • การตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Abdomen)
  • การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD)
  • การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เป็นการใช้กล้องขนาดเล็กประมาณนิ้วมือ มีความยืดหยุ่นสูง มีลักษณะคล้ายท่อสอดเข้าทางทวารหนักเข้าไปในลำไส้ตรง และตรวจสอบตลอดภายในลำไส้ใหญ่ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจเรียกว่า “Colonoscope” หรือกล้องตรวจลำไส้ใหญ่จะมีเลนส์รับภาพ แล้วส่งต่อมาที่จอภาพ เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแปลผลวินิจฉัยได้ถูกต้อง ทั้งนี้สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติ ส่งตรวจและการตัดเอาเนื้องอกที่เป็นติ่งเล็กๆ ผ่านทางกล้องได้เลย โดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที ซึ่งรวมกับเวลาเตรียมตัว การตรวจ กระทั่งออกมาพักฟื้นที่ห้อง รวมแล้วใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ก็สามารถกลับบ้านได้ ไม่ต้องแอดมิด
  • ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea Breath Test

 

แพทย์ประจำศูนย์
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
ราคา
15,500 ฿
แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
ราคา
19,500 ฿