รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
19,500 บาท
ราคารวม
19,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย