จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้
แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ SKIN PRICK TEST (6 ชนิด)
ราคา
1,500 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
38,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด
ราคา
49,900 ฿