จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร
ราคา
250,000 ฿