เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
  • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-17.00
08.00-17.00