เวลาออกตรวจ
แผนกห้องฉุกเฉิน
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุรศักดิ์ ศศะภูริ
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
06.00-18.00
06.00-18.00
06.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รุ่งอรุณ บุญโสม
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
06.00-18.00
06.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปรีชา สุวันเตโช
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เลิศนภา สุมนาวดี
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18.00-06.00
18.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กอบชัย สัตภิวัฒน์
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18.00-06.00