จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Gold Program
ราคา
5,500 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Silver  Program
ราคา
3,500 ฿