เวลาออกตรวจ
แผนกสูติ-นรีเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.บุณฑรีย์ ไชยประสิทธิ์
  • สูติ-นรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กณิกนันต์ กิติศรีวรพันธุ์
  • สูติ-นรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-.21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-21.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00
12.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิพันธ์ บุญยัง
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา,ด้านผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-16.00
13.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อริสา คงสุขเจริญยิ่ง
  • สาขาสูติ- นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
  • สาขาสูติ- นรีเวชวิทยา MFM (Maternal Fetal Medicine)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00 - 15.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วธิรดา กาญจนบรรยงค์
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
08.00-17.00

*หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3,5