เวลาออกตรวจ
แผนกสูติ-นรีเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
09.00-14.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปรียาภรณ์ ตั้งนิรันดร์กุล
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-12.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุกานดา เมธีไตรรัตน์
  • สาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกใรครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์
  • สูติ-นรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิพันธ์ บุญยัง
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา,ด้านผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชลิดา เรารุ่งโรจน์
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เฉพาะที่มีนัดกับแพทย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วธิรดา กาญจนบรรยงค์
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุทธินันท์ โพธิสาร
  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00

*หมายเหตุ : .

*หมายเหตุ : เฉพาะที่มีนัดกับแพทย์

*หมายเหตุ : .