เวลาออกตรวจ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ดวง กาวาฮารา
  • แพทย์ประสาทวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–14.00
09.00–14.00
09.00–14.00
09.00–14.00
11.00–14.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย
  • แพทย์ประสาทวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00–16.00
12.00–16.00
07.00–17.00
12.00–16.00
08.00–20.00
08.00–12.00
12.00–16.00