เวลาออกตรวจ
ศูนย์เบาหวาน
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วัลลภ พัฒนาโสภณ
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท้อและเมตะบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30–15.30
08.30–15.30
08.30–15.30
08.30–15.30
08.30–15.30
08.30–15.30