เวลาออกตรวจ
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนัสวี จักรไพศาล
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 – 16.00
08.00 – 19.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
ดูเพิ่มเติม
พท.พญ.สุภา เกี่ยวศรีกุล
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-14.00
08.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนฤดี ปัญญา
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00–20.00
10.00-16.00
10.00-21.00
10.00-14.00
10.00-21.00
10.00–14.00*

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ (วันที่ 7,21)