เวลาออกตรวจ
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พท.พญ.สุภา เกี่ยวศรีกุล
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-16.00
08.00-17.00
08.00-22.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนฤดี ปัญญา
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
09.00-16.00
17.00-21.00
09.00-14.00
09.00-17.00
10.00–14.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรรธน์ชญมน ชินรัตนโรจน์
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–20.00
08.00–17.00
08.00–20.00

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ (วันที่ 6,20)