Package วัคซีนไข้เลือดออก QDENGA

ระยะเวลา : 13 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ไข้เลือดออกใกล้ตัว…และน่ากลัวกว่าที่คิด

หากโรคนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด

รู้ หรือ ไม่  “พระเอกในคราบฆาตกร อย่างยุงลาย  คือตัวการที่คร่าชีวิตมากที่สุดในโลก

จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ละปีสูงกว่า 700,000 คน ด้วยโรคและความรุนแรงที่มีพาหะนำโรค คือยุงลาย และหนึ่งในนั้นคือ โรคไข้เลือดออก”

3 ขั้นตอนสร้างเกราะป้องกันโรคร้าย ไข้เลือดออก”

 1. ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด อาจสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และทายากันยุง
 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการปิดฝาอุปกรณ์กักเก็บน้ำ ตุ่มน้ำ หรือกำจัดแหล่งน้ำขัง
 3. การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ป้องกันการติดเชื้อและการรักษาตัวในรพ.จากโรคไข้เลือดออก

การให้วัคซีนไข้เลือดออกในเด็ก (อ้างอิง ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย)

วัคซีนไข้เลือดออกมี 2 ชนิด

ชนิดที่ 1 วัคซีนไข้เลือดออกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสแดงกีสายพันธุ์ที่ 2

 • ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี
 • ฉีด 2 เข็ม ระยะห่าง 3 เดือน
 • ฉีดได้ทั้งผู้ทื่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมากก่อน
 • ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

 

ชนิดที่ 2 วัคซีนไข้เลือดออก ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสไข้เหลือง

 • ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 6 – 45 ปี
 • ฉีด 3 เข็ม ระยะห่าง 6 เดือน
 • แนะนำคนที่มีประวัติ เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้น
 • ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนการตรวจ

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการรับวัคซีนที่ครบถ้วนและเหมาะสม 

 

Package Details 

 • Vaccine ป้องกันไข้เลือดออก QDENGA (เหมาจ่าย 2 เข็ม)

หมายเหตุ 

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
 • ราคารวมค่าบริการรพ.แล้ว
 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 

 

 

 

 

 


ราคา   4,900   บาทSHARE