Package ลดปวดด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)

ระยะเวลา : 9 สิงหาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2567

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โรคยอดฮิตคนทำงานออฟฟิศ เนื่องจากพฤติกรรมของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงและกล้ามเนื้ออักเสบได้ จึงเป็นสาเหตุหลักและปัจจัยสำคัญให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม

อาการแบบไหนเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรม
 • ปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • ไม่สามารถชี้จุดหรือระบุตำแหน่งที่ปวดได้อย่างชัดเจน เช่น คอ บ่า ไหล่ สะบัก
 • ปวดศีรษะเรื้อรัง หรือในบางครั้งมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย
 • ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดหรือการที่ใช้สายตาเป็นระยะเวลานาน
 • ปวดหลังเรื้อรัง เนื่องจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมง
 • นั่งไม่ถูกท่า นั่งหลังค่อม อาจทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ เมื่อย เกร็งอยู่ตลอด
 • ปวดตึงที่ขา เหน็บชา หรือมีอาการชาเกิดจากการนั่งนานๆ
 • ทำให้เส้นเลือดดำถูกกดทับและส่งผลให้เลือดไหลเวียนผิดปกติ
 • ปวดตา ตาพร่า เนื่องจากต้องมีการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือใช้สายตาอย่างหนักเป็นเวลานาน
 • มือชา นิ้วล็อค ปวดข้อมือ เพราะการใช้คอมพิวเตอร์จับเมาส์ในท่าเดิมๆ นานทำให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบ เกิดพังผืด ทำให้ปวดปลายประสาท นิ้วหรือข้อมือล็อคได้

Package Detail

 • ลดปวดด้วยคลื่นกระแทก Shockwave  ( 3 ครั้ง) 
 • เพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีควรมาทำกายภาพตามโปแกรมนัดของแพทย์อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ   : 

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.
 • ก่อนเข้ารับบริการ Package จำเป็นต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยในแนวทางการรักษาก่อนทุกครั้ง 

 

 


ราคา   5,500   บาทSHARE