Celebrate Pride Month – Package A (หญิง)

ระยะเวลา : 7 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

Celebrate Pride Month – Package A (เหมาะสำหรับเพศหญิง)
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ ความรักในความเท่าเทียม พร้อมดูแลสุขภาพให้กันและกัน

เพราะเราเข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเพศใด หรือความรักในรูปแบบใด สิ่งที่ทุกคนต้องมี คือ สุขภาพที่แข็งแรง เราจึงได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพทางเพศที่ครอบคลุมขึ้น เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค และป้องกันการส่งผ่านโรคสู่คนที่เรารัก เพื่อความปลอดภัย ปลดล็อกความกังวล และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชีวิตคู่

รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Physical Examination by Gynecologist)
2. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)
3. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti HIV)
4. ตรวจเลือดหาเชื้อซิฟิลิส (Syphilis Ab, IgG&IgM)
5. ตรวจหาการติดเชื้อหนองใน และเชื้อคลาไมเดีย (หนองในเทียม) (C.trachomatis/N.gonorrhea PCR)
6. ตรวจหาเชื้อราในช่องคลอด (Wet Smear)

ราคา 4,990 บาท (จากปกติราคา 5,500 บาท)


ราคา   4,990   บาทSHARE