โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance Living Program (Male&Female)

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance Living Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ

 

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 4. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 10. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, T3,T4)
 11. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ CEA
 12. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน AFP
 13. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (สำหรับเพศหญิง)
 14. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (สำหรับเพศชาย)

 

ราคาโปรโมชั่น 3,870 บาท (ปกติราคา 4,300 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   3,870   บาทSHARE