โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอุปสมบท

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568

Package Details 

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
  • ตรวจเอ๊กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
  • Anti HIV (Ag/Ab combo) (Screening) (CMIA)

ราคา   1,450   บาทSHARE