Package ตรวจสุขภาพประจำปี (หญิง) (UltraPlatinum Program)

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (UltraPlatinum Program) 

 • ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (หญิง)
 • รายละเอียดโปรแกรมตรวจ : https://bit.ly/43q1dEr

การตรวจสุขภาพประจำปี

เป็นพิ้นฐานของการดูแลสุขภาพอย่างน้อยควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง จะช่วยให้เราตรวจหาโรคบางอย่างที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก หรือภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการค้นพบที่มาของโรคดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้กระบวนการดูแลและรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดน้ำ แลพอาหารอย่างน้อย 8 – 10 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และสะดวกต่อการเข้ารับการตรวจ
 • ควรนอนหลับผักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนตรวจสุขภาพ
 • ถ้ามีฟิลม์เก่ากรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ

ยกเว้น : รายการตรวจที่ส่งออกนอก รพ.ทุกกรณี

สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

 1. มอบบัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 1 ใบ
 2. มอบบัตร Member Card 1 ใบ (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก รพ.)

ราคา   23,100   บาท


Contact info

 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2907-4410  ศุนย์ตรวจสุขภาพ,ศูนย์สุขภาพสตรีและผู้มีบุตรยาก
 • แอดไลน์ ID : @seriruk_ht หรือคลิ๊ก https://lin.ee/cTmDxQx
 • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SynphaetSerirukHospital

SHARE