โปรแกรมตรวจสุขภาพคนเรือ

ระยะเวลา : 6 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2568

รายการตรวจ 

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจเอ๊กซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X Ray)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)
 • การตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 • ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ
 • ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์
 • เอ๊กซ์เรย์ฟันชนิดทั้งปาก (Dental Panoramic)
 • ตรวจตาโดยจักษุแพทย์
 • ตรวจวัดระยะสายตาอัตโนมัติ สั้น ยาว บอดสี (VA)
 • ตรวจวัดลานสายตา Unndus Photography (CTVF)
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน โดยแพทย์ หู คอ จมูก
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)

ราคา   5,900   บาทSHARE