แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม Mamogram with Ultrasound

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีดิจิทัลแมมโมแกรม ร่วมกับอัลตราซาวด์เต้านม

  • Digital Mammogram
  • Ultrasound Breast

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  • รับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ปกติ
  • ห้ามทาแป้งฝุ่น โลชั่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย บริเวณเต้านม และรักแร้
  • หากมีอาการผิดปกติของเต้านมควรแจ้งรังสีแพทย์ให้ทราบ
  • หากเคยตรวจแมมโมแกรมมาแล้วกรุณานำผลตรวจเดิมมาด้วย

*หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม (กรณีผลการตรวจมะเร็งเต้านมผิดปกติ)
  • ทางรพ.ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่มในกรณีคนไข้ผ่านการศัลยกรรมหน้าอกมา (ตามเงื่อนไขรพ.)

ราคา   2,500   บาทSHARE