แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม Mamogram with

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีดิจิทัลแมมโมแกรม ร่วมกับอัลตราซาวด์เต้านม

  • Digital Mammogram
  • Ultrasound Breast

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  • รับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ปกติ
  • ห้ามทาแป้งฝุ่น โลชั่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย บริเวณเต้านม และรักแร้
  • หากมีอาการผิดปกติของเต้านมควรแจ้งรังสีแพทย์ให้ทราบ
  • หากเคยตรวจแมมโมแกรมมาแล้วกรุณานำผลตรวจเดิมมาด้วย

 

ราคาโปรโมชั่น 2,250 บาท (ปกติราคา 2,500 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

 

*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  4. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ราคา   2,250   บาทSHARE