แพคเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เหมาจ่าย 3 เข็ม)

ระยะเวลา : 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

แพกเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  แบบเหมาจ่าย 3 เข็ม

ราคา 2,200 บาท


ราคา   2,200   บาทSHARE