วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 15 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม (Vaxneuvance)

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2569

หมายเหตุ 

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบ ความผิดปกติหรือตรวจเพิ่มนอกเหนือจากโปรแกรม
  • ระยะเวลาซื้อโปรแกรม วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี

ราคา   12,600   บาทSHARE