วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมด ลูก 9 สายพันธุ์ HPV Vaccine (ผู้ใหญ่)

ระยะเวลา : 24 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

  • ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป  (ควรฉีด 3 เข็มราคาเข็มละ 6,300 บาท  (ราคาไม่รวมแพทย์)

หมายเหตุ

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ราคา   6,300   บาทSHARE