พญ.เมธาวี ชีพสมทรง
แผนกผิวหนังและความงาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
การศึกษา :
  • พทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.30-12.00
อังคาร
08.30-12.00
พุธ
08.30-12.00
พฤหัสบดี
08.30-12.00
ศุกร์
08.30-12.00
เสาร์
อาทิตย์