พญ.อาจารี ชัยกิตติภรณ์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์โรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
8.30-17.00
พุธ
8.30-17.00
พฤหัสบดี
8.30-17.00
ศุกร์
8.30-17.00
เสาร์
8.30-14.00
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888