พญ.อัญญ์ชิศา วงศ์วีระนนท์ชัย
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์  สถาบันสุขภาพเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-16.00
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
08.00-14.00
ศุกร์
08.00-18.00
เสาร์
8.00-14.00
อาทิตย์