พญ.สุพิชฌาย์ แจ่มใส
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขา สูตินรีเวชกรรม
  • อบรมหลักสูตรการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) โรงพยาบาลศิริราช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.30-16.00
อังคาร
09.30–16.00
พุธ
09.30-16.00
พฤหัสบดี
09.00–14.00
ศุกร์
09.30–16.00
เสาร์
อาทิตย์
09.30–16.00