พญ.สุธีรา คุปวานิชพงษ์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00–20.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.00–16.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00