พญ.สมจิตร สังข์เงิน
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
08.00-17.00*
อาทิตย์
*วันเสาร์ที่ 6,20