พญ.ศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ์
แผนกผิวหนังและความงาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
10.00-17.00*
อาทิตย์
08.30-17.00*
*วันเสาร์ที่ 5,19 *วันที่ 13