พญ.ศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ์
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00*
อาทิตย์
08.00-17.00
*วันเสาร์ที่ 8,10 *วันอาทิตย์ที่ 4,10