พญ.วิภาวี นภาอารักษ์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
07.00–13.00
อังคาร
08.00–13.00
พุธ
07.00–13.00
พฤหัสบดี
07.00–13.00
ศุกร์
07.00–20.00
เสาร์
07.00–16.00
อาทิตย์