พญ.วันเฉลิม พงศ์ไพศาล
แผนกวิสัญญี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา
การศึกษา :
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์