พญ.วศินี ปิยะดำรงตระกูล
แผนกผิวหนังและความงาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
12.00–20.00
อังคาร
พุธ
12.00–20.00
พฤหัสบดี
12.00–20.00
ศุกร์
12.00–20.00
เสาร์
08.00–17.00
อาทิตย์