พญ.รมณา ภัทรธนศิล
แผนกตา หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00–16.00
อังคาร
14.00–20.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.00–20.00
ศุกร์
08.00–13.00
เสาร์
14.00–20.00
อาทิตย์
09.00–20.00