พญ.มนัสวี จักรไพศาล
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอายุรศาสตร์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • ผ่านการอบรมปฏิบิการช่วยชีวิตขั้นสูง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 – 16.00
อังคาร
08.00 – 19.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศุกร์
08.00-16.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888