พญ.มนฤดี ปัญญา
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากแพทยสภา
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
10.00–20.00
อังคาร
10.00-16.00
พุธ
10.00-20.00
พฤหัสบดี
10.00-14.00
ศุกร์
10.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
10.00 - 14.00 *
*วันอาทิตย์ที่ 3,17,31 ***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
10.00–20.00
อังคาร
10.00-16.00
พุธ
10.00-20.00
พฤหัสบดี
10.00-14.00
ศุกร์
10.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
10.00 - 14.00 *
*วันอาทิตย์ที่ 3,17,31 ***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888