พญ.ภิรตา โลหชิต
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-20.00
พุธ
08.00-15.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-21.00
เสาร์
08.00-21.00
อาทิตย์
08.00-12.00