พญ.พิมภัทร ชวาลตันพิพัทธ์
ศูนย์สุขภาพสตรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00- 17.00 น.
อังคาร
10.00 - 20.00 น.
พุธ
10.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี
10.00 - 20.00 น.
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00 - 20.00 น.