พญ.พิมภัทร ชวาลตันพิพัทธ์
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
09.00-20.00
อังคาร
พุธ
09.00 - 20.00
พฤหัสบดี
09.00 - 16.00
ศุกร์
09.00 - 12.00
เสาร์
09.00 - 16.00
อาทิตย์
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์