พญ.พิมพ์สุดา ประมุขกุล
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์
  • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรฯ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888