พญ.พลอยวรรณ เพชรี
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
10.00–21.00
อังคาร
พุธ
10.00–21.00
พฤหัสบดี
10.00–21.00
ศุกร์
10.00–21.00
เสาร์
10.00–17.00*
อาทิตย์
*วันเสาร์ที่ 13,27