พญ.พรพิมล เจนยงศักดิ์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
16.00-19.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888