พญ.ปริชาติ โชติช่วงนภา
แผนกตา หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.30–14.30
อังคาร
08.30-14.30
พุธ
08.30-14.30
พฤหัสบดี
08.30-14.30
ศุกร์
08.30-14.30
เสาร์
08.30–16.00
อาทิตย์
09.00–14.00