พญ.ปณดา อัศวเคนทร์กุล
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00–17.00
อังคาร
08.00–17.00
พุธ
08.00–19.00
พฤหัสบดี
08.00–12.00
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลก่อนการนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888