พญ.นาฏลดา แนมใส
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์สาขาประสาทวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม)
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate of Attendance in The Epilepsy Center Cleveland Clinic USA
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
9.00–16.00
อังคาร
9.00–20.00
พุธ
9.00–16.00
พฤหัสบดี
9.00–20.00
ศุกร์
เสาร์
17.00 - 20.00
อาทิตย์
07.00–16.00