พญ.นันธิรกานต์ นันทศิรนนท์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-22.00
อังคาร
08.00-22.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศุกร์
08.00-15.00
เสาร์
08.00-22.00
อาทิตย์
08.00-15.00