พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00