พญ.ณัฐกุล พจน์จลองศิลป์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กุมารเวชศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
07.00-17.00น.
พุธ
08.00-12.00น.
พฤหัสบดี
12.00-21.00น.
ศุกร์
08.00-17.00น.
เสาร์
08.00-21.00น.
อาทิตย์