พญ.ชนิดา วงษ์รัตน์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์ สาขาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-14.00
อังคาร
09.00-21.00
พุธ
09.00-14.00
พฤหัสบดี
09.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00